Verzija 2017.02

  • Knjiženje – delovni nalogi; pri vnosu delovnega naloga in funkciji »Knjiženje v MSP« je dodana kontrola na obstoj planske cene tudi v primeru, ko se skladišče izdelkov ne vodi po planski ceni ima pa artikel (izdelek) vklopljeno vodenje po planski ceni.
  • Knjiženje – delovni nalogi; odpravljene težave pri netiskanju tehničnega opisa izdelka preko funkcije »Dokumentacija«.
  • Knjiženje – kooperacija; omogočanje je dodajanje novih dokumentov izdaj in prejemov tudi v preteklih letih.
  • Knjiženje – plan proizvodnje; sprememb na delovanju filtrov »Naročeno« in »Planirano«.  V kolikor ni vklopljeno »Razpisano« in »Rezervirano«, potem dobimo samo tiste vrstice plana, ki še niso razpisane ali rezervirane.
  • Izpisi – Časovni trak zasedenosti delovnih postaj; poleg že obstoječega tabelaričnega pogleda smo dodali tudi grafični prikaz v obliki časovnih trakov.
  • Izpisi – predvidena poraba materiala; v primeru naročanja dobaviteljem za količine »samo potrebe« se sedaj tudi za to kombinacijo predlagajo datumi dobave.
  • Izpisi – predvidena poraba materiala; v primeru naročanja dobaviteljem za količine »samo potrebe« in izbranim šifram dobavitelja se sedaj več ne javlja programska napaka.

Natisni