Verzija 2019.16.001

  • Preglednico naročil kupcev, odpremnih nalogov, naročil dobaviteljev in prevzemov od dobaviteljem lahko sedaj pregledujemo tudi brez izbranega leta in knjige.
  • Odpremni nalogi
    • Dopolnitev kontrole vrstic odpreme pri prenosu naloga v gotovinski račun. Vrstice, ki niso knjižene se dodatno preveri na odpremljeno količino in status brisanja.

 

Natisni