Dodajanje novih standardnih tekstov - TDR

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Standardni tekst - TDR, kamor vpišemo tekst v glavi ali končnici dokumenta.

  • Šifra - vpišemo šifro za novo vneseni standardni tekst.
  • Naziv – vpišemo naziv oziroma tekst, ki nam bo olajšal iskanje.
  • Tip - vpišemo tip standardnega teksta (glava ali končnica dokumenta) oziroma ga s klikom na gumb  izberemo.
  • Tekst – vpišemo tekst za izbrani tip standardnega teksta, ki se hrani z dokumentom.

Natisni