Šifranti

Šifranti so posebne preglednice z zapisi. Vsak zapis je v splošnem sestavljen iz več polj oz. stolpcev. Pri delu z množico podatkov nam šifranti omogočajo hitrejše iskanje želenih zapisov in lažje dodajanje novih podatkov. V programu DOP lahko oblikujemo šifrante pogodbenih strank, izplačil, dajatev na bruto in iz bruto izplačil, dajatev iz neto izplačil in ostale šifrante potrebne za obračun prejemkov pogodbenih strank. V nadaljevanju sta podana vsebina in pomen posameznih šifrantov.

Meni je sestavljen iz naslednjih podmenijev:

Stranke

Vrste izplačil

Tečajne liste

Natisni