Vzorec "Obračun zaposlenih po tarifnih in plačilnih raz."

Vzorec prikaže podatke obračuna zaposlenih združene po tarifnih razredih in znotraj tarifnih razredov združene po plačilnih razredih s pripadajočimi povprečji:

Natisni