O programu

Program Dohodnina je namenjen urejanju podatkov o izplačanih osebnih prejemkih po odredbah vlade RS. Omogoča prenos podatkov o davčnih zavezancih in izplačanih prejemkih iz drugih programov, neposredni vnos podatkov o zavezancih in prejemkih ter spreminjanje in brisanje podatkov. Podatki za obdelavo dohodnine se iz programov OPZ in DOP prenašajo neposredno, iz drugih programov pa preko funkcije za uvoz podatkov. Program deluje v okolju Windows 98/NT/ME/2000.

Na osnovi zbranih in urejenih podatkov o osebnih prejemkih se tiskajo obvestila o celoletnih prejemkih in pripravijo podatki v računalniški obliki za prenos na DURS.

Program ne omogoča obdelave podatkov za VIR 41 (promet z vrednostnimi papirji).

Prilagojen je delu v mrežnem okolju. V tem primeru lahko istočasno dela s podatki istega zavezanca le en operater.

Natisni