Verzija 2017.15.001 z dne 22.12.2017

  • Inventure
    • Na inventurah uvedena oznake aktivnosti. S spreminjanjem aktivnosti lahko zapremo določeno inventuro za popravljanje. Vezano je na varnostni sistem s ključem »MSP – Inventure, preglednica: Sprememba aktivnosti«. Izvaja pa se preko desnega klika na preglednici inventur.
    • Zaradi oznake aktivnosti na inventurah je dopolnjen tudi program »Osvežitev knjižnega stanja inventure«. Za osvežitev knjižnega stanja se lahko izbere samo aktivne inventure.

Natisni