Učitelji

Šifrant Učitelji hrani seznam vseh pedagogov, ki poučujejo v glasbeni šoli. Prikažemo ga v oknu Učitelji, ki ga odpremo tako, da v meniju Šifranti izberemo podmeni Učitelji. V preglednici imate tudi izračun razlike ur med normativom in seštevkom ur iz predmetnika po razredih in isti izračun prikazan v odstotkih (Obseg dela).

Natisni