Vrste plačil

V šifrant Vrste plačil vnesemo vrste plačil, s katerimi se srečujemo pri poslovanju. Ko v meniju Šifranti kliknemo na Vrste plačil, se nam odpre razpredelnica Vrste plačil, ki je prikazana na spodnji sliki.

Natisni