Verzija 2020.07.001 z dne 25.5.2020

  • Pri kopiranju računa/predračuna v tuji denarni enoti v nov predračun/račun je možno izbrati, da je novo nastali dokument v domači denarni enoti.
  • V primeru kopiranja računa z obroki in s spremembo predznaka se obroki ne kopirajo, če ni spremembe predznaka pa se obroki kopirajo.
  • Izpisi – analiza prodaje
    • dodana možnost vključitve prikaza prodajne provizije v analizo prodaje. V kolikor je opcija vklopljena se med dimenzijami analize pojavi »% provizije« med zbirni podatki pa »vrednost provizije« obje vezano na prodajno provizijo iz vrstic računov. Prikazuje se fakturirana (ne plačana) provizija!
    • omejitev referenta se sedaj upošteva tudi v primeru vključitve maloprodaje.
  • Odpravljena neskladnost pri barvanju polja Skladišče na knjigi dokumentov.

Natisni