Verzija 2019.01.001 z dne 04.01.2019

V REK-1 dodani polji A24 in A25 za nerezidente s posebnimi ugodnostmi.

Natisni