Zavihek Opombe

Vnos različnih opomb, ki se izpišejo na kartici Osnovnega sredstva oziroma Drobnega inventarja.

Natisni