Verzija 2018.06.001 z dne 30.4.2018

  • Odpravljena težava pri tiskanju UPNQR kode v primeru višjih zneskov nad 10000.
  • Odpravljena težava pri izpisu kopije računa z UPNQR ko se je v nekaterih primerih koda popačila.

Natisni