Brisanje računov in plačil

Najprej račun poiščemo in ga označimo, ter kliknemo na gumb Briši zapis. Brisanje je mogoče le za račune v tekočem poslovnem letu. S tem ko pobrišemo račun pobrišemo tudi plačilo za izbrani račun. Program nas opozori, da bo brisal račun iz določenega leta, z določeno številko računa in vrsto računa:

Če kliknemo na Da, se bo račun brisal.

Natisni