Kalkulacija cen

Kalkulacijo cen po sestavnicah enega nivoja zaženemo tako, da najprej v preglednici Cenik ariklov kliknemo na gumb  (Alt K). Odpre se okno Cenovne kalkulacije.

V zgornji del vnesemo izbor, katere sestave bomo obdelovali. Obdelujejo se samo artikli, ki imajo veljavno sestavnico.

Tip artiklov – vpišemo oziroma izberemo tip artiklov, katerega sestavom želimo narediti cenovno kalkulacijo. Če je prazno, se obdelujejo vsi tipi artiklov.

Šifra artikla – vpišemo oziroma izberemo šifre artiklov, katerim želimo narediti cenovno kalkulacijo.

Skupina artikla – vpišemo oziroma izberemo skupine artiklov, katerih artiklom želimo narediti cenovno kalkulacijo.

Črtna šifra – vpišemo črtne šifre artiklov, katerih artiklom želimo narediti cenovno kalkulacijo.

Klasifikacija – vpišemo oziroma izberemo klasifikacije, katerih artiklom želimo narediti cenovno kalkulacijo.

Oddelek – vpišemo oziroma izberemo oddelke, katerih artiklom želimo narediti cenovno kalkulacijo.

Datum cenikov – vpišemo oziroma izberemo datum, ki velja za cene, ki se pri kalkulaciji uporabljajo iz cenikov.

Marža – višemo odstotek marže, ki ga želimo uporabljati pri cenovni kalkulaciji.

Upoštevaj izmet – označimo ali želimo pri razgradnji sestavnice upoštevati izmet ali ne.

Materiali – vnesemo podatke, ki se nanašajo na kalkulacijo sestavin, ki predstavljajo materiale (vsi tipi artiklov razen S in R).

Cenovno področje – vpišemo oziroma izberemo šifro cenovnega področja s cenami, ki se bodo primerjale z

Skladišče – vpišemo oziroma izberemo šifro skladišča MSP. Če se uporabljajo cene iz MSP, se uporablja cena vrednotenja zalog iz vnesenega skladišča. Če podatek ni izpolnjen se uporablja zadnja nabavna cena iz MSP.

Pribitek – vnesemo odstotek pribitka na vrednost materialov, ki se bo upošteval pri kalkulaciji.

Delo - vnesemo podatke, ki se nanašajo na kalkulacijo sestavin, ki predstavljajo delo (tip artikla S)

Cenovno področje – vpišemo oziroma izberemo šifro cenovnega področja za vrednotenje dela. Če podatek ni izponjen, se delo ne vrednosti.

Pribitek – vnesemo odstotek pribitka na vrednost dela, ki se bo upošteval pri kalkulaciji.

Stroji - vnesemo podatke, ki se nanašajo na kalkulacijo sestavin, ki predstavljajo stroje (tip artikla R)

Cenovno področje – vpišemo oziroma izberemo šifro cenovnega področja za vrednotenje strojev. Če podatek ni izponjen, se stroji ne vrednosti.

Pribitek – vnesemo odstotek pribitka na vrednost strojev, ki se bo upošteval pri kalkulaciji.

Primerjalni cenik

Cenovno področje – vpišemo oziroma izberemo šifro cenovnega področja, katerega cene se bodo primerjale z pri kalkulaciji izračunanimi cenami.

 

Z izborom gumba  (Alt O) se vrnemo v preglednico Cenik artiklov. Z izborom gumba  (Alt P) nadaljujemo s pripravo kalkulacije.

Natisni