Zavihek Blagajniško poslovanje

Na tem mestu določimo povezavo potnih nalogov s blagajniškim poslovanjem. Pravilno izpolnjeni podatki so predpogoj za delovanje gumba Blagajna na nalogu za službeno potovanje (tako na zavihku Predujemi kot na zavihku Obračun). Da bo prenos v blagajniško poslovanje lahko deloval, je potrebno za vsako denarno enoto, ki jo izplačujemo povedati katira blagajna bo to denarno enoto lahko izplačala in kateri blagajnik bo odgovoren za izplačilo. To naredimo tako, da izpolnimo polja nad preglednico:

Šifra uporabnika za Blagajniško poslovanje – izberemo uporabnika, katiri ima v blagajniškem poslovanju shranjene podatke, ki jih potrebujemo za kreiranje novega zapisa v blagajniško poslovanje. Za povezavo s blagajniškim poslovanjem je vnos podatka obvezen in program predlaga šifro trenutnega uporabnika potnih nalogov. Podatek lahko vnašamo, spreminjamo le ko je preglednica popolnoma prazna!

Izdatek za predujeme - izberemo iz šifranta blagajniškega poslovanja in se upošteva vedno kadar kličemo blagajno iz zavihka Predujemi. Vnos podatka je obvezen.

Izdatek za obračune - izberemo iz šifranta blagajniškega poslovanja in se upošteva kadar kličemo blagajno iz zavihka Obračun in je znesek poračuna pozitivno število (znesek poračuna = vsota vseh potnih stroškov - vsota vseh predujemov). Vnos podatka je obvezen.

Prejemek za obračune - izberemo iz šifranta blagajniškega poslovanja in se upošteva kadar kličemo blagajno iz zavihka Obračun in je znesek poračuna negativno število (znesek poračuna = vsota vseh potnih stroškov - vsota vseh predujemov). Vnos podatka je obvezen.

 

in naredimo ustrezno število zapisov v preglednico. V preglednici se ne smeta ponoviti dve blagajni z isto denarno enoto!

Šifra blagajne - izberemo iz šifranta blagajn, kjer se upošteva, da se denarna enota ne sme ponoviti. Obstajati mora ena sama 'Tolarska' blagajna. Vnos podatka je obvezen.

Šifra blagajnika - izberemo iz šifranta blagajnikov. Vnos podatka je obvezen, program predlaga odgovornega blagajnika za pripadajočo blagajno.

Natisni