Vnos vrste pošte

Po kliku na gumb Vnesi zapis (Insert) se odpre spodaj prikazano okno:

 

Šifra vrste pošte – šifra vrste pošte. Setujemo, da uporabljate govoreče šifre, npr. PR za prejete račune.

Naziv – poimenujemo vrsto pošte.

Opomba – poljuben zaznamek vezan na vrsto pošte.

Natisni