Nastavitve

Najprej vnesemo Nastavitve za hitri pregled postavk – odpre se nam okno:

·      Leto - vpišemo leto, za katero želimo pripravljati podatke.

·      Šifra zbira - izberemo šifro zbira iz šifranta, za katerega želimo pripraviti podatke.

·      Do datuma knjiženja - vpišemo datum knjiženja, do katerega želimo pripraviti podatke. Program poišče vse postavke, katerih datum je manjši ali enak vpisanemu datumu.

·      Do datuma dokumenta - vpišemo datum dokumenta, do katerega želimo zbrati podatke. Program poišče vse postavke, katerih datum dokumenta  je manjši ali enak vpisanemu datumu.

·      Do datuma DUR - vpišemo datum DUR, do katerega želimo zbirati podatke. Program poišče vse postavke, katerih datum DUR je manjši ali enak vpisanemu datumu.

·      Do datuma zapadlosti - vpišemo datum zapadlosti, do katerega želimo zbirati podatke. Program poišče vse zapise, katerih datum zapadlosti  je manjši ali enak vpisanemu datumu. V primeru, da bomo podatke potrebovali v TPD-ju za prikaz salda dolga, moramo pod datum zapadlosti vpisati tekoči datum, kar pomeni, da se bodo pripravili podatki za dejansko odprte postavke.  

·      Do datuma plačila - vpišemo datum, do katerega želimo pripraviti podatke. Program poišče vse zapise, katerih datum je manjši ali enak vpisanemu datumu.

·      Datum za zamudo - vpišemo datum, od katerega naprej naj nam program računa zamudo. Vpisani datum program ne vzame za zamudo.

·      Zamuda 1 do – Zberejo se zapadle postavke, pri katerih je zamuda plačila manjša ali enaka vpisanim dnevom.

·      Zamuda 2 do – Zberejo se zapadle postavke, pri katerih je zamuda plačila manjša ali enaka vpisanim dnevom in večja od dni zapisanih v Zamuda 1 do.

·      Zamuda 3 do – Zberejo se zapadle postavke, pri katerih je zamuda plačila manjša ali enaka vpisanim dnevom in večja od dni zapisanih v Zamuda 2 do.

·      Zamuda 4 do – Zberejo se zapadle postavke, pri katerih je zamuda plačila manjša ali enaka vpisanim dnevom in večja od dni zapisanih v Zamuda 3 do. Program pripravi tudi stolpec v katerem so dnevi zameude večji od dni zapisanih v Zamuda 4 do.

·      Plačila 1 grupa od – Zbereje se plačila, ki so bila izvedeno v obdobju, ki je večje od vpisanega datuma.

·      Plačila 1 grupa do - Zbereje se plačila, ki so bila izvedeno v obdobju, ki je manjše od vpisanega datuma.

·      Plačila 2 grupa od – Zbereje se plačila, ki so bila izvedeno v obdobju, ki je večje od vpisanega datuma.

·      Plačila 2 grupa do - Zbereje se plačila, ki so bila izvedeno v obdobju, ki je manjše od vpisanega datuma.

·      Upoštevanje kompenzacij – Če obkljukamo to možnost, program pri pripravi podatkov v izračune zamude upošteva tudi podatke o pripravljenih in neknjiženih kompenzacijah. Na sam znesek odprto pa ne vpliva.

 

Ko so vsi podatki izpolnjeni lahko nastavitve potrdimo s klikom na Gumb Potrdi (Alt + P).

Natisni