6.26.004

Odpravljene naslednje težave:

 • Usklajen prikaz vrednosti dela na analizah dela, napredovanju delovnih nalogov in pokalkulaciji delovnih nalogov.
 • Pri izdelavi delovnih nalogov iz pregleda predvidene porabe se napolni tudi podatek o vnašalcu in času vnosa.
 • Pregled delovnih nalogov iz naročil kupcev prenovljen, da ustreza razpisu preko plana proizvodnje ali direktnemu razpisu iz naročila kupcev.

 

Novosti:

 • Knjiženje – delovni nalogi; pregled delovnih nalogov; dopolnjen izpis pregleda delovnih nalogov s podrejenimi nalogi, dopolnjena forma za določitev izbirnih pogojev tiskanja (dodana možnost sortiranja po nazivu izdelka ter po kombinaciji dimenzija/standard/naziv); dodana možnost izbora knjig delovnih nalogov iz preglednice.
 • Knjiženje – delo delavcev; omogočen prehod med vsemi podatki v glavi zapisa delavec/dan z gumbom »Enter«.
 • Knjiženje – delo delavcev; nad preglednico dodani napredni filtri, v preglednico dodana kolona »izmena«.
 • Knjiženje – delo delavcev; funkcija »razdeli ure« v primeru, ko je število delavcev < 1 najprej podeli vneseno količino (dobri, slabi) s številom delavcev in nato razdeli ure.
 • Knjiženje – delo delavcev; v primeru obračuna dela po zahtevnosti operacij se povprečni doseg norme ne izračunava kot povprečje dosega norm posameznih operacij delavca ampak glede na skupni dejanski čas proti skupnem norma času v obdobju.
 • Knjiženje – delo delavcev; pri nastavitvi tiskanja podatkov o opravljenem delu je možno nastaviti ali se v izpisu pojavijo vse operacije ali samo nadurne ali samo redne.
 • Knjiženje – plan proizvodnje; funkcija »Razdeli naročilo« deluje tudi na vrsticah plana, ki se ne nanašajo na naročilo kupca, v tem primeru samo dodajamo nove vrstice v plan, ne delamo pa korekcij v naročilu kupca).
 • Izpisi – EBITDA kalkulacija; spremenjen izračun bruto razlike.

 

MRP obdelave (se nahajajo znotraj modula NDK):

 • Glavni plan; na funkciji »Preračun začetnih časov« dodana opcija preračuna po neskončnih dnevnih količinah
 • Glavni plan; na funkciji »MRP II« dodana opcija preračuna po neskončnih dnevnih količinah ter možnost izklopa upoštevanja razpisanih delovnih nalogov.

Natisni