Gumb »Izdaja MSP« (Alt+I)

Gumb je namenjen knjiženju izdaje materiala (surovin) porabljenih v delovnem nalogu v skladišče materialnega skladiščnega poslovanja. Knjiženje izdaje je možno le, če je delovni nalog zaključen in na zavihku Material in storitve vsebuje materiale (artikli tipa M, B, E, I, P ali K) z vneseno dejansko porabljeno količino. V izdajo se prenese količina materiala vpisana v koloni dejansko porabljena količina. Cena po kateri se material izda pa je trenutna cena zaloge.

Ob aktiviranju gumba se odpre naslednje okno:

·      Vrsta prometa – vpišemo (izberemo) vrsto prometa s katero se bo poknjižila izdaja materiala. Predlaga se vrsta prometa nastavljena v knjigi DN.

·      Datum – predlaga se sistemski datum računalnika ali datum zaključka naloga (odvisno od tega ali je v nastavitvah programa vklopljena opcija knjiženja izdaje/prejema brez zaključka DN), datum lahko spremenimo (vnesemo ali izberemo iz koledarja), dokument izdaje (MSP) bo nosil ta datum.

·      Skladišče – vpišemo oziroma izberemo šifro skladišča v katero se bo poknjižila izdaja materiala. Predlaga se šifra skladišča iz zavihka Material in storitve DN.

·      Konto porabe – vpišemo oziroma izberemo številko konta s katerim se bo knjižila izdaja. Predlaga se konto nastavljen v izbrani vrsti prometa izdaje.

·      Opomba – vpišemo opombo knjiženja (se prenese na opombo izdaje).

Ob potrditvi se v materialnem skladiščnem poslovanju izdela dokument izdaje. V primeru, kadar je zaloga materiala na izbranem skladišču manjša od dejansko porabljene količine v delovnem nalogu, program izpiše listo napak:

Materiali katerih ni dovolj na zalogi se v izdajo ne knjižijo (pozor: v kolikor je dejanska porabljena količina določenega materiala npr. 10 kos, zaloga tega materiala na izbranem skladišču pa 4 kos, se v izdajo ta material ne knjiži).

V primeru, da liste napak ni bilo se pojavi obvestilo, da je izdaja uspešno poknjižena:

Po izvedenem tiskanju liste napake oziroma po potrditvi sporočila (gumb potrdi) se dvigne forma za tiskanje izdaje MSP.

 

Delovni nalog se lahko v izdaje knjiži večkrat. To pomeni, da lahko v delovni nalog, ki je že bil knjižen v izdajo (ni pa po njemu že knjižen prejem in ni izstavljen račun) dodajamo nove vrstice z materiali, ki se bodo ob ponovni sprožitvi funkcije knjiženja v MSP poknjižile na nove izdaje. Vsi materiali knjiženi na enkrat bodo knjižni v isto izdajo, ob ponovnem knjiženju (novih vrstic) pa bo nastala nova izdaja.

Natisni