Nepravilnosti na strani izdajateljev e-računov

Pri izmenjavi e-računov smo pri določenih dobaviteljih odkrili napake, predvsem zato, ker račun ne ustreza predpisani strukturi, to je e-slogu računa...

Nepravilnosti na strani izdajateljev e-računov

Natisni