Serijsko tiskanje predračunov

Ob kliku na gumb  - Izpisi (Ctrl P) se odpre okno Serijsko tiskanje predračunov, kjer podamo podrobnosti za serijski izpis predračunov, ki omogoča hkratno tiskanje izbranih predračunov na izbrani obrazec. Serijsko tiskanje deluje na enak način kot posamično tiskanje, le da ne omogoča urejanja obrazcev predračuna in predogled tiskanja.

·      Številka – vpišemo številke predračunov, ki jih želimo natisniti.

·      Datum računa – vpišemo oziroma izberemo datume izstavitve predračunov v okviru katerih želimo predračune natisniti.

·      Plačnik – vpišemo oziroma izberemo plačnike v okviru katerih želimo predračune natisniti.

·      Prejemnik - vpišemo oziroma izberemo prejemnike v okviru katerih želimo predračune natisniti.

·      Samo nenatisnjeni – označimo ali želimo natisniti samo predračune, ki še niso bili natisnjeni ali vse predračune.

·      Naziv izpisa – predlaga se nazadnje uporabljeni obrazec predračuna. S klikom na gumb  lahko izberemo obrazec na katerega se bodo predračuni natisnili.

·      Uredi po – izberemo kako želimo izpisane predračune razvrstiti. S klikom na gumb  izbiramo med naslednjimi možnostmi: po številki računa, po prejmeniku, po plačniku.

Po potrditvi se izvede tiskanje izbranih dokumentov. Na dnu okna se ob tiskanju prikazujejo naslednji podatki: številka predračuna, ki se trenutno tiska, število predračunov, ki so že natisnjeni  in število vseh predračunov, ki jih tiskamo.

Natisni