Zavihek Davki

V ta zavihek vnesemo podatke o davkih na računu. Program zahteva, da se obračunan davek v navadnih računih in obračunan davek v avansnih računih, vnaša ločeno. V zgornji del tabele, ki je označen z RAČUN, se vnašajo davki iz navadnega računa, v spodnji del, ki je označen z AVANS, se vnašajo davki iz  avansnega računa. Program na podlagi teh podatkov pripravi pravilne vknjižbe za DK in DDV.

V primeru, da imamo odbitni delež, program to pravilno upošteva pri izračunu davka, pripravi vknjižb za DK in pri pripravi vknjižb za DDV.

·      Carinski postopek: s klikom na gumb  se nam odpre šifrant carinskih postopkov. V primeru, da izberemo carinski postopek bo program pripravljal podatke za knjigo uvoza.

·      Številka računa ECL: polje je aktivno, ko je obstaja carinski postopek.

·      Uporabniki DDV:   kliknemo na gumb  in  poiščemo uporabnika DDV. Polje je aktivno, če imamo v nastavitvenih podatkih na zavihku Povezave polje Več uporabnikov DDV označeno s kljukico.

·      Vzorec: če želimo podatke v davčni knjigi ločevati glede na njihovo vsebino (osnovna sredstva, dobropisi,…) pri knjiženju izberemo vzorec in naknadno v DDV-ju pregledujemo knjigo po vzorcih.

Natisni