Verzija 2021.01.001 z dne 8.1.2021

Dnevne obdelave –Posredno knjiženje - gumb Knjiži / Dnevne obdelave - plačevanje - pregled izpiska - gumb Knjiži / Pripomočki - Zapiranje postavk

Na vseh navedenih mestih je urejeno ustrezno polnjenje Datuma dokumenta in Datuma opravljene storitve za knjižbe in protiknjižbe tečajnih razlik.

Dnevne obdelave - plačevanje - pregled izpiska - zapiranje postavk 1:n

Ob povezovanju postavke izpiska z več knjiženimi postavkami urejeno, da v kolikor celotni znesek ni povezan, da vrstica z ostankom ostane v celoti nepovezana.

 

Natisni