Zavihek Podatki PPZ

Podatki, ki so skupni vsem modelom PPZ:

Datum pristopa – datum je obvezen.

Način plačevanja – obvezno izberemo med: Mesečno, Polletno ali Letno.

Oznaka pokojninskega načrta – podatek je obvezen.

Številka posebnega računa – podatek je obvezen.

Število zaposlenih na dan pristopa – podatek je obvezen.

Datum izstopa

 

Če izbrana družba uporablja model KaD, so v razdelku "KaD" na voljo še naslednji podatki:

Šifra delodajalca – podatek je obvezen.

Šifra pogodbe – podatek je obvezen.

 

Če izbrana družba uporablja model Triglav, so v razdelku "Triglav" na voljo še naslednji podatki:

Oznaka pokojninskega načrta

Številka generalne police – podatek je obvezen.

Šifra podjetja – podatek je obvezen.

Kratka oznaka – podatek je obvezen.

Ime administratorja

 

Če izbrana družba uporablja model IN2, so v razdelku "IN2" na voljo še naslednji podatki:

Oznaka upravljavca

Številka kolektivne pogodbe – podatek je obvezen.

Šifra pokojninskega načrta – podatek je obvezen.

Natisni