Verzija 2021.05.001 z dne 06.04.2021

 • Naročila kupcev ... dodani podatki za vnos intrastat parametrov (enako kot v fakturiranju)
 • Odpremni nalogi
  • dodani podatki za vnos intrastat parametrov (enako kot  v fakturiranju)
  • sproščen vnos SSCC kod za vse uporabnike, ne samo RIP uporabnike.
 • RIP - kupci
  • dopolnjen uvoz naročila v primeru vmesnega skladišča dostave
  • dopolnitev uvoza naročila z masko v primeru iskanja po šifri artikla dobavitelja
  • dopolnitev izvoza dobavnice za Lidl
  • razširitev preglednice kontrola RIP z dodatnimi  filtri
 • RIP - dobavitelji
  • v RIP se izvozijo samo količine ki so različne od 0
 • Dodana je možnost uvoza naročila eSlog 2.0 iz ePoštarja. Uvoz je mogoč preko pripomočka Kontrola RIP in eSlog.

Natisni