Vnos vzorca P-RAČ-P

Polje Konto bo pri posamezni postavki omogočeno za vnos, če bomo v Nastavitvah programa potrdili polje Priprava podatkov za prenose v knjigovodstvo.

 

·      Šifra vzorca – vpišemo poljubno šifro vzorca, ki ga nameravamo izdelati.

·      Naziv – zapišemo ime vzorca. Ime izberemo tako, da pozneje zlahka prepoznamo pomen vzorca.

·      Vrsta računa – izbiramo med vrstami računa:

Splošni

1 – Nepremičnine

2 – Druga osnovna sredstva.

Vrsta računa dodatno opredeljuje posamezen vzorec.

·      Vrednost – v to polje bomo vpisovali vrednost računa brez vračunanega  DDV od obdavčene nabave blaga, ne glede na to ali ima davčni zavezanec pravico do odbitka vstopnega DDV ali ne.

·      Oproščene pridobitve blaga znotraj Skupnosti -  v to polje bomo vpisovali vrednost računa v primeru oproščenih pridobitev.

·      Tristranske pridobitve blaga znotraj Skupnosti - v to polje bomo vpisovali vrednost računov v primeru tristranskih pridobitev blaga znotraj Skupnosti.

 

Skupni znesek obračunanega DDV:

·      Znesek DDV nižja stopnja – vpisali bomo znesek DDV po 8,5% davčni stopnji, ki ga bomo obračunali. Ni pa nujno, da bo to tudi vstopni DDV.

·      Znesek DDV splošna stopnja - vpisali bomo znesek DDV po 20% davčni stopnji, ki ga bomo obračunali. Ni pa nujno, da bo to tudi vstopni DDV.

 

Znesek vstopnega DDV:

·      Znesek DDV nižja stopnja - vpisali bomo znesek vstopnega DDV po 8,5% davčni stopnji, ko imamo pravico do odbitka.

·      Znesek DDV splošna stopnja - vpisali bomo znesek vstopnega DDV po 20% davčni stopnji, ko imamo pravico do odbitka.

 

·      Konto razlike – konto za knjiženje v DK.

Natisni