Verzija 2021.02.001 z dne 01.02.2021

 • Šifranti
  • Vrste prometa
   • V šifrantu je dodano polje »Šifra vrste dokumenta« za vnos/izbor vrste dokumenta, ki se uporabi pri shranjevanju dokumenta v dokumentacijski sistem eR. Polje je dodano tudi v izvoze/uvoze podatkov šifranta. Privzeta nastavitev je »S – Stranke«. Izbor je aktiven samo, ko obstaja licenca za napredne funkcionalnosti eR.
 • Knjiženje
  • Negotovinska prodaja
   • Dodana standardna pasica za delo s priponkami. Priponka se doda ob tiskanju, ni prostega dodajanja priponke – aktivni sta samo opciji »Odpri« in »V fascikel«.
 • Uvoz podatkov iz ročnih terminalov
  • Uvoz podatkov iz terminalov se je dopolnil v tem, da se je dodalo možnost ažuriranja in združevanja uvoženih podatkov. Nova nastavitev na formi uvoza »Ažuriraj/združi vrstice«. Če je potrjena, se v primeru novega dokumenta združijo podatki na nivoju šifre artikla in serije, v primeru obstoječega dokumenta pa se uvoženi podatki dodajajo na obstoječe vrstice, ravno tako na nivoju šifre in serije artikla. Ta možnost je aktivna na vnosu prejemov in predračunov.
 • Izpis POS računa, v primeru nastavitve "Sestavnice - neposredni izbor", sedaj pravilno izpiše ceno in vrednost postavke za sestavnico.

Natisni