verzija 2017.13.000

Računi in plačila

  • Plačevanje - gumb Pregled izpiska - gumb Pripravi plačila: urejeno posodabljanje podatka znesek plačila na računu
  • Uvoz podatkov - Uvoz iz ZBSxml, ISO SEPA: urejeno posodabljanje podatka znesek plačila na računu

Natisni