Izdaja e-računov iz Fakturiranja

Dokumente se je v preteklosti tiskalo in pošiljalo v papirni obliki, vedno bolj pa se na trgu pojavlja potreba po pošiljanju v elektronski obliki oz. zakonodaja od nas to zahteva (od 1.1.2015 dalje) v kolikor račune izstavljamo proračunskim uporabnikom...

Izdaja e-računov iz Fakturiranja

Natisni