Posebne osnove sindikalne članarine

Ukaz služi  vnosu podatkov obračuna sindikalne članarine od mesečnega seštevka zneskov, ki se obračunajo pri plačah zaposlenih.

Šifra sindikata – vnesemo šifro sindikata. Šifra sindikata mora pred tem obstajati v šifrantu sindikatov, ki se odpre z gumbom . Če sindikata nismo še vnesli, ga dodamo v šifrant z gumbom . Nato shranimo vnos z ukazom Potrdi in ga prenesemo v vnosno okno s pomočjo gumba Izberi.

Posebna bruto osnova iz mesečnega seštevka – vnesemo šifro mesečnega seštevka, ki je osnova za izračun zneska dodatka za sindikalno članarino. Šifra mesečnega seštevka mora pred tem obstajati v šifrantu mesečni seštevki, ki se odpre z gumbom . Če mesečnega seštevka nismo še vnesli, ga dodamo v šifrant z gumbom , nato ga shranimo z ukazom Potrdi in prenesemo v vnosno okno z ukazom Izberi:

Natisni