Verzija 2018.11.001 z dne 31.08.2018

  • Spremenjen način sortiranja v preglednici vrste izplačil.

Natisni