Verzija 2018.13.001 z dne 12.10.2018

  • Urejena prepoved brisanja TRR zaposlenega, ki je uporabljen v obračunu plač ali v plačilnem prometu.
  • Napredovanja v javnem sektorju:
    • Možnost menjave delovnega mesta v sklopu napredovalnega obdobja
    • Podatek delovnega mesta se izpisuje na Ocenjevalnem listu
    • Pri določanju števila razredov napredovanja se upošteva največji možni plačni razred delovnega mesta

Natisni