Urejanje vrstic prejema

Podatke o vrstici prejema urejamo tako, da najprej na zavihku Vrstice izberemo želeno vrstico, nato pa kliknemo na gumb  - Popravi zapis (Ctrl E). Odpre se okno s podatki o izbrani vrstici prejema. Spreminjamo lahko vse podatke razen šifre artikla, šifre skladišča, serije in količine. V primeru, da spremenimo podatek, ki vpliva na vrednotenje zalog, se odpre okno z opozorilom.

Po potrditvi se izvede prevrednotenje kartice artikla.

Natisni