Uvoz sprememb TR iz banke

V šifrant otrok lahko uvažamo podatke o odpiranju ali zapiranju trajnikov. Iz banke dobimo datoteko, katero uvozimo v šifrant otrok. Program OST ima v bazi zapisane stare sklice iz preteklih obračunov. Če je plačnik pri odpiranju trajnika navedel pravilen sklic, bo program znal poiskati otroka, za katerega je bil trajnik odprt. V šifrantu Otroci kliknemo na gumb Uvoz podatkov. Izberemo Uvoz TR iz banke in prikaže se nam okno:

·      Šifra bank – vpišemo oziroma poiščemo stranko (šifro banke) za katero bomo uvažali podatke

·      Mapa za datoteko - vpišemo oziroma poiščemo mapo kjer se nahaja datoteka katero smo prejeli iz banke

·      Ime datoteke – vpišemo ime datoteke katero smo prejeli iz banke

 

Ko smo to vse vnesli pritisnemo gumb Izvajaj in podatki se uvozijo v šifrant otrok. Po končanem uvozu dobimo še poročilo o uvozu podatkov.

Natisni