Verzija 2020.15.001 z dne 6.11.2020

  • Pri analizi prodaje je odpravljena težava, ko se datumska polja niso razvrščala po datumu datumsko.
  • Pri analizi prodaje po kontih je odpravljena težava, ko se datumska polja niso razvrščala po datumu datumsko.
  • Dodana kontrola na ustrezne vrste dokumenta pri pripravi eRačuna za UJP.
  • Za e-Slog 2.0 se merska enota PCE zapiše v eRačun kot H87.
  • Odpravljena težava pri zapisu črtne šifre za e-slog 1.6.

Natisni