Uvoz podatkov o računih

Ob kliku na gumb  - Uvoz podatkov se odpre meni za izbor tipa uvoza:

Izberemo lahko uvoz iz besedilne datoteke, kopiranje dokumentov FAK ali uvoz izdaj MSP v račune. Izbor uvoza izdaj MSP v račune je aktiven samo v primeru povezave z uporabnikom MSP.

Natisni