Verzija 2017.13.005

Knjiga prejetih računov

Prejeti računi - zavihek knjiženje

Urejeno javljanje informacije o pomankljivih podatkih pri knjiženju. Več na povezavi . . .

Obračun plač zaposlenim

Šifrant zaposlenih

  • Odpravljena težava med urejanjem podatkov zaposlenih v primeru razporeditve po delovnih mestih.

Natisni