Zavihek Podrobnosti izbire – gumbi na dnu okna

·      Gumb Zahtevana dokazila – Dokazila so eden od pomembnejših šifrantov pri postopku oddaje javnega naročila , saj je pri vsakem naročilu potrebno navesti vsa dokazila, katere mora ponudnik posredovati naročniku. Ker se največkrat v postopku koristijo le izjave, si lahko preko šifranta sestavite tipsko izjavo, ki jo posredujete ponudniku. Pri vsakem novem naročilu se ustvari tipska izjava, ki jo lahko poljubno priredite (dodate ali brišete zahtevana dokazila). S klikom na Potrdi se stvari zapišejo na trenutno odprto javno naročilo.

·      Gumb Uporabljena merila – V šifrantu so že navedena vsa najpogostejša merila, ki se uporabljajo pri oddaji javnih naročil. Program uporabi že merila (jih obkljuka), za katere ste navedli, da so to privzeta merila. Tak primer merila je najnižja cena. S klikom na Potrdi se stvari zapišejo na trenutno odprto javno naročilo.

·      Gumb Priloženi obrazci – pri vsakem naročilu potrebno navesti vse obrazce, ki bodo del priloge Vabila in jih bo naročnik moral posredovati potencialnemu ponudniku Pri vsakem novem naročilu se ustvari povabilo/poziv in seznam izbranih obrazcev v tem oknu predstavlja seznam prilog, ki se navedejo na koncu dokumenta Povabilo k oddaji ponudbe. S klikom na Potrdi se stvari zapišejo na trenutno odprto javno naročilo.

·      Gumb Sklep o začetku postopka oddaje JN oz. gumb Zahtevek je izpis pripravljeni s pomočjo qrd orodja na osnovi vzorca. Glede na vaše potrebe in želje lahko na podlagi danega vzorca oblikujete svoj izpis – dodate logotip, spremenite pisavo, robove strani… Pripravljen izpis se shranjuje v Pregled nad dokumenti, shranjuje pa se v pdf ali qrd obliki, odvisno od nastavitve programa (PRAC – Nastavitve programa – polje Shrani se kopija dokumenta qrd v pdf).

Natisni