Kako prenesemo račun v drugo davčno obdobje?

V primeru da želimo račun prenesti v drugo obračunsko obdobje, se v davčni knjigi postavimo na željen račun, izberemo ukaz Popravi zapis (ali dvokliknemo na vrstico) in popravimo datum v polju Datum davčnega obdobja. Program bo razporedil račun v ustrezno davčno obdobje glede na datum vpisan v tem polju.

Natisni