Delo in kariera

 • Šifra - vnesemo ali izberemo šifro zaposlenega, izpišeta se priimek in ime.
 • Zaporedna številka - dogodka v okviru zaposlenega se dodeli programsko
 • Dogodek - vnesemo ali izberemo šifro dogodka, izpišejo se : naziv dogodka, šifra in naziv skupine dogodkov glede na šifrant dogodkov
 • Šifra delovnega mesta - vnesemo  ali izberemo šifro, izpiše se naziv delovnega mesta
 • Kraj dela
 • Mentor - vnesemo ali izberemo šifro zaposlenega, izpišeta se priimek in ime.
 • Dokument - oznaka in številka dokumenta
 • Datum izdanega dokumenta
 • Kraj izdaje dokumenta
 • Začetek - datum začetka obdobja, na katero se dokument nanaša (letni razgovor, ocena, počitniško delo, praksa ..)
 • Konec - datum konca obdobja, na katero se dokument nanaša
 • Obračun (če je z dogodkom povezan obračun in plačilo)
 • Število enot - ure, dnevi, kosi ....
 • Na enoto - vrednost obračunske enote
 • Znesek - se izračuna in prikaže, vnos ni možen
 • Opis
 • Priponka - SAOP raziskovalec za delo z dokumenti (izpis iz vzorcev, kopiranje z optičnim čitalcem in shranjevanje)
 • Kopiraj dogodek –  s pomočjo ikone  lahko tako vnesen dogodek z vsemi vnesenimi podatki na zelo enostaven način prekopiramo še na ostale zaposlene. V takem primeru na prekopiranem dogodku vnesemo ustrezno šifro zaposlenega, kateremu želimo prekopirat dogodek.

Natisni