Verzija 2019.08.001 z dne 21.06.2019

  • Urejen prikaz podatka Prispevki iz plače v breme delodajalca v OLAP analizi obračunov.
  • Urejeno delovanje funkcij MXO in MYO v primeru, ko zaposleni ima vpisane podatke mesečnih seštevkov brez povezanih obračunov.
  • Urejeno zaokroževanje normiranih ur pri tiskanju obračunskega lista.
  • Urejen prikaz normiranih ur v vrsticah neposrednega vnosa.
  • Omogočen dodaten način tiskanja dohodninske lestvice – združeno v eni vrstici brez najvišje stopnje dohodnine zaposlenega in z dodatno vrstici dohodnine zaposlenega po najvišji stopnji.
  • Evidenca prisotnosti
    • Urejeno brisanje po vrsti obračuna v koraku 3.

Natisni