Zavihek Položnica

Na zavihku Položnica (Alt+L) vnašamo sledeča podatke:

·      TRR prejemnika – vnesemo šifre, številko in sklic TRR prejemnika. Če podatkov šifre in številka TRR ne bomo vnesli na tem mestu, bodo UPN-ji brez teh podatkov.

·      Logotipi na položnici – številka velikega logotipa, datoteka malega logotipa, datoteka logotipa za podpis in žig – določimo, iz katerih datotek bo program pri pripravi UPN jemal logotipe.

·      OCR – številka računa in številka trasata, ki se bosta izpisali na dnu UPN.

V primeru, da imate odprt transakcijski račun ali podračun: na primer številka transakcijskega računa je 25000-0077050927, potem je številka računa 0077050927 in šifra trasata 25000000.

·      Število vrstic na računu – se upošteva v primeru, da pošiljate UPN v tisk drugam. Privzeta vrednost je 7 vrstic. To vrednost lahko povečate, če ste se pred tem seveda dogovorili z vašim ponudnikom tiskarskih storitev o spremembi. Program to nastavitev upošteva pri Obračuni > Izvoz > UPN in pri Obračuni > Tiskanje > UPN > Neizvoženi UPN.

Natisni