Predprejemi

Obdelava je namenjena ažuriranju, prikazu in izpisu predprejemov. Delo s tem programom je enako kot v programu »Prejem«, zato se podrobnosti lahko vidi v opisu vnosa dokumentov prejema blaga s kalkulacijo nabavnih in prodajnih cen.

Glavna razlika med predprejemi in prejemi je v tem, da se delo v predprejemih ali vneseni dokumenti ne odražajo v zalogi – ne količinsko in ne vrednostno. Tu lahko prosto pripravljamo dokumente, kalkulacijo, cene, …  in šele ko izbrani predprejem poknjižimo v prejem, se poknjiži v zaloge in se ažurirajo prodajni ceniki.

Natisni