Dodajanje novih naročil

  • Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Naročil kupcev, kamor vpišemo podatke o novem naročilu. Če je novo naročilo v okviru leta in izbrane knjige naročila potem je možno, da se določi od katere številke naprej naj se številčijo izbrana naročila.
  • Okno ima tri zavihke: Splošno, Opisi, in Vrstice.

Natisni