Analiza obračunskih vrstic

Analiza obračunskih vrstic omogoča pregled podatkov po obračunanih vrstah obračuna v obliki vrtilne tabele. Nastavitve analize omogočajo omejitev obsega podatkov, ki jih želimo analizirati:

Obračunsko obdobje -  izberemo obračunsko obdobje. Izbran obračun lahko izberemo, če poganjamo analizo iz preglednice obračunov. Če želimo analizirati več kot en obračun, uporabimo možnost Po izbiri in določimo obdobje z omejitvijo meseca in leta.

Datum izplačila - izpolnimo, če želimo omejiti podatke glede na datum izplačila.

Datum plačila dajatev - izpolnimo, če želimo omejiti podatke glede na datum plačila dajatev.

Zaposleni - izpolnimo, če želimo omejiti podatke na določene zaposlene.

SM obračunske vrstice  - izpolnimo, če želimo omejiti podatke glede na stroškovno mesto iz obračunskih vrstic.

Stroškovno mesto stalne razporeditve - izpolnimo, če želimo omejiti podatke glede na stroškovno mesto stalne razporeditve zaposlenih, pri čemer se upošteva stroškovno mesto, ki je bilo izpolnjeno v času posameznega obračuna.

Vrste iz mesečnega seštevka - če je izpolnjeno, se v analizo vključijo le tiste vrste obračuna, katerih šifre so v šifrantu mesečnih seštevkov določene, da se seštejejo v izbrani seštevek.

Samo invalidi - v analizi se upošteva samo izplačila za zaposlene s statusom invalida (ima izpolnjene podatke o invalidnosti)

 

Po potrditvi nastavitev se odpre vrtilna tabela. Osnovni zapis vrtilne tabele je obračunska vrstica zaposlenega, ki jo lahko analiziramo glede na dimenzije:

Leto - leto obračuna

Mesec - mesec obračuna

Z.š.obr. - zaporedna številka obračuna

Naziv obračuna - naziv obračuna

Zaposleni (šifra) - šifra zaposlenega

Zaposleni (ime) - priimek in ime zaposlenega

Naslov - naslov zaposlenega

Status zaposlitve - naziv statusa zaposlitve

plača po KP - DA ali NE

Datum izplačila - iz nastavitev obračuna

Datum plačila dajatev - iz nastavitev obračuna

Grupa obračuna - naziv grupe obračuna za vrsto obračuna

Lestvica d.n.p. - zaporedna številka stopnje davka na plačo po lestvici

Vrsta obračuna (šifra) - šifra vrste obračuna

Vrsta obračuna (naziv) - naziv vrste obračuna iz šifranta

ZŠ - zaporedna številka vrste obračuna v okviru zaposlenega

SM (šifra) - stroškovno mesto iz obračunske vrstice

SM (naziv) - naziv stroškovnega mesta iz obračunske vrstice

Plačni razred – plačni razred stalne razporeditve zaposlenega, kot je bil določen v času obračuna

SN (šifra) - stroškovni nosilec iz obračunske vrstice

SN (naziv) - naziv stroškovnega nosilca iz obračunske vrstice

Referent (šifra) - referent iz obračunske vrstice

Referent (naziv) - naziv referenta iz obračunske vrstice

DN - šifra delovnega naloga

Stranka (šifra) - šifra stranke iz obračunske vrstice

Stranka (naziv) - naziv stranke iz obračunske vrstice

Grupa M4 – grupa za M4 za obračunsko vrstico omogoča ločen prikaz ur, dni in zneskov, ki se nanašajo na redno delo, na boleznine in na nadure.

 

Podatkovni del vrtilne tabele sestoji iz naslednjih podatkov:

Ure - ure, ki so tvorijo fond

Na enoto - urna osnova iz obračunske vrstice

Ure evidenčne - ure, ki ne tvorijo fonda

Dnevi - enote, ki so v šifrantu vrst obračuna označene z "Dan"

Osnova dajatev - znesek bruto prejemka ali materialnega stroška in drugi prejemki nad uredbo

Bruto izplačilo - znesek bruto prejemka ali materialnega stroška in drugi prejemki nad uredbo

Neobd. stroški in d.o.p. - neobdavčeni materialni stroški in drugi osebni prejemki

Prispevki iz - vsota prispevkov iz za vrsto obračuna

Dohodnina - delež dohodnine glede na bruto znesek

Neto izplačilo - neto znesek vrste obračuna

Prispevki na - vsota prispevkov iz plače od plače in neplačane odsotnosti

Dohodnina - znesek dohodnine za plačilo

Neto izplačilo - vsota neto plače, materialnih stroškov in drugi osebnih prejemkov nad uredbo vlade

Prispevki na - vsota prispevkov na plačo obračunske vrstice

Davek na plače - delež davka na plače glede na bruto znesek

Prispevki r.d.m. - vsota prispevkov iz in na razliko do minimalne plače.

Natisni