Prikaz obresti in dolga

V Nastavitvah na zavihku Povezave določimo, kako se bo prikazoval dolg in obresti:

·      Če je na tem mestu šifra vpisana, se bo le-ta šifra predlagala v oknu Obračuni > gumb Saldo, obresti > polje Šifra storitve za obresti, in če bo le-to polje Šifra storitve za obresti ostalo izpolnjeno, se bodo obresti prikazale kot vrstica računa, znesek obresti bo prištet v znesek računa.

·      V primeru, da podatek ni izpolnjen, se bodo obresti prikazale na način izbran na zavihku Računi – prikaz obresti. Znesek obresti ne bo prištet v znesek računa, prištet pa bo v znesek za plačilo.

V Nastavitvah na zavihku Račun naprej določimo:

·      Prikaz dolga – izberemo eno izmed možnosti: dolg se na računu prikazuje, se ne prikazuje ali pa se prikazuje in se prišteva položnici.

·      Prikaz obresti - izberemo eno izmed možnosti: obresti se na računu prikazujejo, se ne prikazujejo ali pa se prikazujejo in se prištevajo položnici.

 

V Nastavitvah na zavihku Povezave določimo, kako se bo prikazoval dolg in obresti:

·      Če je v oknu Obračuni > gumb Saldo, obresti > Polje Šifra storitve za obresti podatek izpolnjen, se bodo obresti prikazale kot vrstica računa, znesek obresti bo prištet v znesek računa. Znesek, ki se prenaša v SPR (znesek terjatev) bo vseboval obresti.

 

·      V primeru, da podatek ni izpolnjen, se bodo obresti prikazale na način izbran na zavihku Računi – prikaz obresti. Znesek obresti ne bo prištet v znesek računa, prištet pa bo v znesek za plačilo. Znesek, ki se prenaša v SPR (znesek terjatev) ne bo vseboval obresti.

 

Primer 1: Znesek, ki se prenaša v SPR (znesek terjatev) ne vsebuje obresti in dolga, obresti in dolg sta prikazana samo informativno.

·      Obračuni > gumb Saldo, obresti > Šifra storitve za obresti – polje je prazno,

·      Nastavitve programa > Zavihek Račun: Prikaz dolga = Se prikazuje in Prikaz obresti = Se prikazuje

Primer 2: Znesek, ki se prenaša v SPR (znesek terjatev) ne vsebuje obresti in dolga, obresti so prikazane samo informativno, dolg povečuje znesek na položnici, preplačilo zmanjšuje znesek na položnici.

·      Obračuni > gumb Saldo, obresti > Šifra storitve za obresti – polje je prazno,

·      Nastavitve programa > Zavihek Račun: Prikaz dolga = Se prikazuje in prišteva položnici in Prikaz obresti = Se prikazuje

 

Primer 3: Znesek, ki se prenaša v SPR (znesek terjatev) ne vsebuje obresti in dolga, dolg in obresti so prikazane samo informativno, preplačilo zmanjšuje znesek na položnici.

·      Obračuni > gumb Saldo, obresti > Šifra storitve za obresti – polje je prazno,

·      Nastavitve programa > Zavihek Račun:

 

V Nastavitvah na zavihku Račun naprej določimo:

·      Prikaz dolga – izberemo eno izmed možnosti: dolg se na računu prikazuje, se ne prikazuje, pa se prikazuje in se prišteva položnici ali Dolg se prikazuje in preplačilo se prikazuje in prišteva položnici.

·      Prikaz obresti - izberemo eno izmed možnosti: obresti se na računu prikazujejo, se ne prikazujejo ali pa se prikazujejo in se prištevajo položnici.

 

Tudi če se odločimo, da dolg (in/ali preplačilo) bomo prikazovali, obresti pa ne, je potrebno s klikom na gumb Obresti odpreti okno Nastavitveni podatki za obračun obresti:

Važno je, da nastavimo:

·      Datum zapadlosti od do tako, da bo preveril vse račune v SPR-ju

·      Šifra vrste računa za SPR od do tako, da bo preveril vse želene račune.

·      Vse, Dolg, Preplačilo – izberemo kaj bomo prikazovali oziroma prištevali znesku na kuponu položnice.

 

Ostalih podatkov ni potrebno izpolniti. Kliknemo na Obračunaj.

Natisni