Kako pripraviti iz več dobavnic / odpremnih nalogov en račun?

Preko modula Naročila dobaviteljem in kupcev obstaja možnost združevanja številnih odprem izdj z enega kupca / plčnika na en račun. Pogosto se namreč dogaja, da bi želeli izdje znotraj dneva ali poljubnega obdobja združiti na zbirni račun.

Najprej moramo vnesti ustrezne nastvitve v šifrantu knjig naročil, kjer polek osnovnih nastavitev lahko določimo ali se bo pri zavzetju odpremnih nalogov od do izbranega podtka upoštevalo, kaj bo naredilo več računov (tamklajšna kjukica pomeni, na izbranih odpremah vnesen različen podatek iz navedenih šifrantov, bo tvoril en račun, če kjukice ni in se podatek razlikuje v naboru odprem bo toliko računov, kolikor je različnih podatkov v izbranih odpremah).

Nadalje moramo na vse odpreme, ki jih želimo zavzeti na zbirnem računu potrditi z datumom potrditve.

Ko so navedene zahteve izpolnjene lahko nadaljujemo preko gumba "Knjiži" na spodnjem delu preglednice odpremnih nalogov, kjer najprej izberemo knjiženje v materialno in fakturiranje ali samo fakturiranje za odpreme, ki ne potrebujejo knjiženja v materialno(je že bilo - modre ali pa so to artikli za katere se ne vodi zaloga).

Obvezno moramo izbrati širši razpon od do številke odpremnega naloga(da se aktivirjo naslednja polja) in po potebi še druge nastavitve izpolnemo.

Imamo možnost izbora naslednjih podatkov glede na predhodne nstavitve knjige naročila za katero delamo zbirni račun. Pomemba sta predvsem datum zbirnega računa, ki ga lahko določimo spodaj in datom od katerega se bo izračunala zapadlost (glede na neto dneve iz stranke). Po potrditvi obdelave se pripravi ustrezen račun ali sklop zbirnih računov.

Po omenjenem postopku lahko nadaljujemo tudi iz naročil kupcev preko gumba "Odprema".

Natisni