Spričevalo in potrdilo o vpisu

Izpis je aktiven, če uporabljate kodo programa za glasbene šole. Spričevala in potrdila izpisujemo na pretiskane obrazce. Če izberemo izpis Spričevalo, se odpre spodaj prikazano okno.

·      Šolsko leto – izberemo šolsko leto, za katerega bomo izpisovali tedenske obveznosti učiteljev.

·      Šifra enote – omejimo izpis izbrane enote. Če podatka ne izpolnimo, bomo izpisovali vse enote.

·      Od do šifre učitelja - omejimo izpis od – do šifre učitelja.

·      Od do šifre skupine – omejimo izpis od do šifre skupine.

·      Od do šifre predmeta – omejimo izpis glede na predmet.

·      Datum spričevala – vpišemo datum, ki se bo izpisoval na spričevalo, kot datum izdaje spričevala.

·      Namen potrdila o vpisu – vpišemo besedilo, ki se bo izpisovalo na potrdilo o vpisu Obr.1,55.

 

Kliknemo na gumb Tiskaj. Odpre se okno Izpisi. Označimo izpis – vzorec, ki ga želimo tiskati in kliknemo na gumb Predogled. Sam izpis lahko oblikujemo – spremenimo velikost in tip pisave, omejimo izpis samo določenih predmetov…

Natisni