Verzija 2017.02.000

 •  Nastavitve programa
  • Omogočena izbira šifre dopusta za prikaz podatkov prejšnjih priprav tekočega leta
 • Priprava odločb o dopustih
  • Omogočena priprava več odločb o dopustih za zaposlenega na ravni leta. Nova priprava se upošteva v primeru, če so podatki prejšnje priprave shranjeni v eRegistrator. V primeru, če zaposleni ima vpisan nov datum zadnje zaposlitve, se bo pripravila tudi vrstica s seštevkom podatkov prejšnjih priprav, ki ne bo vidna na izpisu nove odločbe o dopustu.
  • Omogočen dostop do preglednice dopusti in odsotnosti neposredno iz priprave dopustov.
  • Preglednica dopusti in odsotnosti je razširjena z novim stolpcem zaporedna številka priprave
  • Naziv datoteke z odločbo o letnem dopustu je dopolnjen s podatkom zaporedna številka priprave
 • Analiza družinskih članov
  • Analiza je dopolnjena z datumom začetka in prekinitve veljavnosti olajšave za družinskega člana
 •  Nastavitve programa
  • Omogočena izbira šifre dopusta za seštevanje podatkov prejšnjih priprav tekočega leta

Natisni